change

خیلی از وبها تنها درد نامه هستند

خیلی ایراد می گیریم

ناله می کنیم

و زبان گلایه چه طولانی شده!

دیگران را باید تغییر دهیم؟

اگر این طور باشد

چه بسیار کسانی در نوبتند تا ما را تغییر دهند!

/ 0 نظر / 6 بازدید