و زندگی حتی کوتاه تر از مرگ

چه کوتاه است

         مرگ !

هر چند بیگاه بیاید،

پشت دروازه اش ،من از خاک خسته

   از نسل پراکنده ی خود

هیچ نوایی نشنیدم!

      مگر شاخه ی گلی بوته ی خاری

                             درختی ،

            کلام پریشانی از سالی بگویند!

تنها به یاد مهربانی ، به یاد سکوتشان

در روزی مقرر ،در روزی دلتنگ

شاخه گلی چند

     به گوری تنگ،

بردخمه ای خاموش،

         در التیام درد خویش،

          پژمراندم!

تنهادر التیام درد خویش

بردخمه ای خاموش!

/ 1 نظر / 4 بازدید
سيمين

سلام مزدک عزيزم ممنون که به من سر زدی باز هم منتظر حضور سبزت هستم در ضمن با اجازه ات لينکت کردم زندگی زيباست زندگی آتشگهی ديرنده پابرجاست گر بيفروزيش رقص شعله اش درهرکران پيداست ورنه خاموش است اين خاموشی گناه ماست زندگي رو بايد زندگي كرد عزيزم باز هم بهت سر ميزنم شاد باشي و هميشه جاري