از سخن پاره های زخم بندی

       

         (۱)

اعتماد است که مسئولیت می زاید

     درپرواز با کسانیکه اعتمادی اندک به ما دارند

                                        آزادانه اوج می گیریم

                (۲)

گاها جهل سبب می شود

        حتی بت بزرگ را هم بشکنیم

               (۳)

فرصت مهیا را دائمی می پنداریم

    دریغ آنکه

   هر فرصتی تنها یک فرصت است .

              (۴)

زبانم ساکت هست

     ذهنم را چه کنم ؟

         (۵)

کسیکه دشمنان بزرگی دارد

     به حتم دوستانی چونین نیز دارد .

             (۶)

هستند کسانی بسیار که حتی با خود

نیز سر چاپلوسی دارند!!!

         (۷)

در هر کار خوبی

چیزهایی بد والبته چیزهایی بد محال است که یافت نشود.

/ 2 نظر / 4 بازدید
شاپرک

سلام همسا یه ... شاپرک یک ساله شد با یک تراژدی قدیمی ... ǁ من سهرا ب نیستم ...شما آب هایتان را گل کنید!.... به روزم ***** برايت دست تكان مي دهم جاي خداحافظي جرزني نكن بر مي گردم در پناه نور بدرود

sara

سلام مطالب زیبایی نوشتی خوشحال میشم بهم سر بزنی[بدرود]