از دفتر سه بوسه:

 

 

 

 

 

 

وقتی دید که گوشی برای شنیدن وجود ندارد

نه چیزی گفت نه چیزی نوشت

فاحشه و عکاس شد!

 

 

 

پ ن :

همیشه آدمی توجیه گر هست

هیچ فاحشه ای خود را بی خدا نمی داند به جای آن

فاحشه بودن را گناهی بزرگ نمی شمارد یا دیگران را مقصر این امر قلمداد می کند.

/ 0 نظر / 3 بازدید