من و تو

آنگاه که با لخته ،لخته ی شکسته ی خود

در تنهايی خويش

فرو می ريزيم

با خاموشی مان

پرنده ای دلشکسته

از ژرفای روحمان

رهايی را از قفسی کهنه

پرواز می گشايد.

/ 1 نظر / 2 بازدید
بانو

سلام.زيبا می نويسد .دستان مهربان خداوند حامی زيبايی انديشه شما.يا علی.