از سخن پاره های زخم بندی

دیروز در اتوبوس هنگامیکه به خونه برمی گشتم با همه سردردی که داشتم چند مورد در دفتر سخن پاره ها افزودم اونهایی که نیازی به سانسور نداشت رو برای امروز آپ می کنم البته قضیه ی نهم اردیبهشت جای خودش باقیه...

(۱)

هیچ کس عریان به دنیا نمی آید

                 تنها مرگ است که همه گان را عریان می کند.

عدالتی که ما ساخته ایم چونین است

حال آنکه می بایست درست عکس این حالت را بپذیریم

                                               گر جویای آنیم.

(۲)

در راه صعود

اراده ی من کاهیده است

       یا کوهها بلند تر شده اند؟

به جای این فرافکنی ها واضح تر می گویم:

                          من به تاخیر افتاده ام کوه در تاریکی ست.

(۳)

ساده لوحانه می گویند:دروغ چه بسیار شده است

اما هرگز آنها دروغ های مرا باور نمی کنند.

(۴)

یک سوءتفاهم:

بوقلمون هایی که خود را طاووس می پندارند.

(۵)

امروزه بسیار از جوانان مذکر مگر در موقعیت جنسی

                                                کودک اند.

(۶)

ترس از پیش بینی ناپذیری ناشی می شود

               لذا مرد همیشه از زن اش می ترسد.

(۷)

نظام ارزش گذاری هر شخص

          تابع شرایط روحی اوست.

   وچند مورد دیگر که درگیر روانشناسی بود با حال و وضعی تخصصی تر ،که لازم ندیدم در این پست باشد.

باز با تشکر ازهمه دوستان ــ مزدک

/ 1 نظر / 6 بازدید
رعنا

نوشته هات خيلی جالبه!