عشق تبسم است                                       

بهار درچشم،                                 

وشیفته                              لول و سرمست،نه لوک وبارکش!

هراسان از کدامین گذرگه می گذری؟                             

بی اعتنا                                       

یا که بدگمان،                     

درحصارشوم کدامین خاطره،          

چونین گرفتار گمنامی هایی!

گمنام                                                               

بارکش عبوسی هایی!              

اینک که تابستان                                                  

زنانه                                   

شانه بر موی می کشد،        

غمگین منشین،

که دختر دیروز نگاههایت                                        

رویاهای تو را رقم می زند!

 انتخاب از آستین درآر                                          

ودر انتظارش مگذار.

 

 

ب

/ 1 نظر / 2 بازدید
حجت

سلام حال شما؟ مرسی که به من سر زدید وبلاگ زیبایی دارین خوشحال میشم بازم سر بزنین