چه آرام گذشته، Image and video hosting by TinyPic

 بهار بر این گندم زار

     طراوت سبز این خوشه

اندیشه شبانه ی باران غمگینی ست !

و شیر سپید

بر هشتاد پستان یکی سنبل

   مخاض

  آرزوی یکی دهقان !

تا بر پینه دستان به هزار خار خلیده

        با تابستان

 عربده داس های منتظر فریاد آرند.

تا من

     تا تو

   هم امروز و فرداها

         سفره ی خویش را

              به آسودگی بگشاییم.

 

 

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید