نه ستارگان آواره ،گرد شب سرد

نه ترانه هایی که برایشان سروده اند

نه انسانهای بزرگ

نه کسانی که آنها را ستوده اند

نه زرین جامه پائیز پار

نه خانه کوچکی که در این حوالی زندانی ست.

من باورم بود نیک ذات مردانگی آدمی

که شایسته ی نیکی اش می پنداشتم

چه خوب وچه بد

چه فقیر وچه غنی

چه سفید وچه رنگین پوست!

من باور داشتم

آدمی را

قلبش را

وعشق را که خدائی ست!

کودک سیاهی که

پوستش نازکایی می نمود

تا شمار استخوانهای جسم اش

در برابرت مرگ انسانیت را

ضجه ای کند

یا به خاطر زردی پوستش

مردی که پشت پولادین درب زندانی سیاه

ردیف سربازان سلاح به دست

انتظارش را می کشیدند

یا برادر کشی ،

که تراژدی نژادی را تبرئه می کرد

من خیره خیره

به انسانیت آدمی می نگریستم :

" آه آه من آیا دچار این زندگی شده ام؟ "

دود آه بر آسمان، تیره کرده است ؛

در ِکوچک همسایه ی سرکش

- که دیگران را ندید-

به جنون خانه گشوده است

و تخدیر

که تا اسکلت آدمی را خماریده است

آه دیریست انسانی را به عدالت واگذاشته اند

و عدالت که نیک ذاتی دیگرش می پنداشتم

همچون پتیاره ای بوده است

خود فروش و تسلیم زر...

چروک چهره اش

که حیران در مرز مرگ،  

زندگی را می نگریست

یادم می آید

سکوتی که لحظه ای طولانی طولانی

نمی شکست؛

شاید او نیز چون من

پیش از مرگ در این فکر مرده بود:

که چرا دچار زندگی مانده است؟

/ 6 نظر / 2 بازدید
افشین

[گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] ایران دوستان و ایران اندیشان گرامی .......... به مناسبت روز کوروش بزرگ بنیان گذار حقوق بشر مراسمی از ساعت ۱۴ پس از نیم روز در کنار آرامگاه کوروش در تاریخ ۱۰ آبان بر پا میکنیم امید است یاران ما از سراسر ایران و خصوصا شهر شیراز در این مراسم حضور بهم رسانند درود بر کوروش بزرگ خار چشم دشمنان ایران و پاینده سرزمینمان ...................... پاينده ايران .. ---- منتظرتم ----- -------------------------------------------------------------------------------افشین ... [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل]

افشین

[گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][دست][گل][دست][گل][دست][دست]

افشین

[گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] ایران دوستان و ایران اندیشان گرامی .......... به مناسبت روز کوروش بزرگ بنیان گذار حقوق بشر مراسمی از ساعت ۱۴ پس از نیم روز در کنار آرامگاه کوروش در تاریخ ۱۰ آبان بر پا میکنیم امید است یاران ما از سراسر ایران و خصوصا شهر شیراز در این مراسم حضور بهم رسانند درود بر کوروش بزرگ خار چشم دشمنان ایران و پاینده سرزمینمان ...................... پاينده ايران .. ---- منتظرتم ----- -------------------------------------------------------------------------------افشین ... [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل]

friendship

جان من فدای ایران و ایرانیان عزیز، مسلمان،مسیحی‌،یهودی،بهائی،ملا،آخوند، بی‌ دین، همه و همه من قربان همه. بقول معروف این نیست بگذرد.

مهری

zendegi bi dard nist, ama darmanash kojast ey rafigh!

ماندانا ابری

درود دل نوشته تان خواندنی بود ... بخصوص دو جمله ی اخر و اینکه به روزم و منتظر نگاهتون شاد و موفق باشید