دو خط

 

رسوایی

 

 

 

برف پخمه می بارد

و دلتنگی های آدمی می انبارد

باد می آید

خاطرات آدمی، پراکنده می شود

ابرها می گذرند

و آسمان دیگر باره

از پس رسوایی هایش سبک تر می شود.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید