يه سفر با چند عرب

       

اهمیت زبان:

شاید هیچ کسی تصور نکندازاین ور ایران تا مشرق اش

   با یک خانواده ی عرب همسفر و هم صندل شدن

                   چه حالی دارد!

هیچ کس نمی تواند بد باشد، مگر آنکه منفعتی چونین اش ایجاب کند،

                                        چون این چند هم سفرم!

و لکن24 ساعت سکوت

                    اصلا طعم بدی ندارد!

                     ******

محیط کذایی تصور کذایی بدست می دهد:

           یک توهم عربی

   این چند همسفربا کولراتوبوس

امروز احساس می کنند ساحل خزر

                     چقدر خنک است!

من این توهم را

جای دیگر هم سراغ دارم

منظورم همین دانشگاه است!

           *******

آب هم چون از موج سواری

         به ساحل می رسد

           کف می کند!

             ******

- چون هیچ نمی فهمند

ما را چه سان

   مردمان چموشی می پندارند-

«و نهایتا ارتباطم با بیرون قطع شده است

گر چه فراموشش نکرده ام.»

            ******

هرراه را دو سو ست

راهی که  سوی تو می آید

   راهی که از تومی گریزد!

من همیشه کنارآن راهی به کمین ام

   که از تو در گریز است!

        ******

بازم یه فیلم هندی

چاشت این راه است:

نمی دانم این معده ام چرا

اینقدر ترش می کنه؟

مذاق من چقدر بد عنقه!

دو باره یادهمان مرده خواران افتاده ام!

       ******

هنوز صدای رعد بهار

میاید از دل شب شمال !

    و خطوط لرزانش

 دل مسافر تابستان را می لرزاند...

            ******

         

  با لا خره خوا بیدم.... 

/ 0 نظر / 4 بازدید