زخم بندی

 

گر خواهان انزوای اندیشه ای

به عمق شب حمله کن.

 

 

 

 

بر دیباچه زندگی خرمگس

تنها نشان مستراحی نگاشته شده!

اما رسم ادب آن است

 که چون بدان رسیدی

 تفی بندازی و بگذری!

 

 

 

سرم درد می کند

معده ام پر است و

کسی ازدلم خبر ندارد.

/ 1 نظر / 6 بازدید
هیوا

سلام حال شما چطوره آقای داماد؟!!![چشمک] نه انگار خیلی سرتون شلوغه! چرا اینجا رو به روز نمی کنید خوب؟ راستی میشه یه کم فونت نوشته هاتون رو بزرگتر کنید؟ همچین آدم چشمش درد می گیره تا بتونه بخونه!!!! دیگه چه خبرا ؟