مردگان خطــــــــــــــــــــــیب

                                                شبانه های ممتد

                                                             نوحه ای غمگین می سرایند!

           سپیده

                 تنها

                     با فریاد گریه های نوزادی،

                                                      نوپایی،

                                            سینه می گشاید!

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهرداد

الهي... در تقدس آيه هاي تو بي محابا اشك مي ريزم واژه هاي مبهم آيه هايت را با تسبيح اشك هايم دانه دانه معنا مي كنم و تو ، سجاده ام را به هم مي بافي تا پر از باران چشم هايم شود و ديری نمي پايد كه دريا مي شود و سر شار از تو، و لحظه اي ديگر... اشك هايت با ستاره اي در كهكشان متولد مي شود. ***** شاد زي مهربان...