هنوز برای روز موعود انتظار و امید دارم...

هر چند مسیر پر از سنگلاخ است و

دیگر دوستان اندک ترند.

/ 1 نظر / 6 بازدید
سرزمین عاشقان

به درد هجر بسازید چاره جز این نیست اگر فراق نباشد وصال شیرین نیست التماس دعا