در سکوت سايه ها

شهر شاعران شهير
   زچه امشب خاموش
   با ضجه های باد،مرده است؟
از آخرين خسوف بر نگذشته زماني
               امشب
غم آلوده ابرها
زچه بر پشت بام ها
      چونين شيون سرايند؟
ازعصا بدست
     سال خورده آخرين شاعر مرده،
زچه ابرهای سيه
   سايه در سايه به هم دوخته اند؟
بر آن جملات کاخ ها
    بر افراشته مناره ها ،
خشکيده اشک ابر ها
زچه تيره لب سوخته اند؟
کنار شب بی شيار
که هر اشکی نا پسند می چکد،
کنار شب بی شيار
که هر دردی بی طبيب  می تپد،
کنار شب بی شيار
کنار شب تار مردگان
              تو
تو  نيز بسان سترگ خورشيد آخر
چونین بر انتظار
هر پگاه را مکرر ،مکرر
به حادثه ات
    طلوع کن!

/ 5 نظر / 3 بازدید
يکا

سلام سلام در بگشاييد که يار آمده يار آمده ..... منتظر هستم

داش حميد

سلام مشتی بگو ايول اولين نفرم که افتخار دارم متنت را ميخونم ما هم از منتظرانيم حق نگهدار شما بيا کلبه دل

يه نفر

سلام بر عاشقان عاشقان خورشيد عشق يه سری هم به ما بزن

ترمه

سلام از آمدنت ممنونم من لينکت رو گذاشتم اگر دوست داشتی خوشحاتل ميشم لينک من رو بگذاری

يکا

سلام مزدک جان ممنونم از لطفت من هم اين کار رو ميکنم . ولی نظر يادت رفته بدی ؟؟؟؟؟؟؟؟