دیشب شاید تنها غلیانی بود از نوشتن !گرچه تمام روز اش را بی حال و کسل بودم واز حدود دو هفته ی قبل شعری که برای خودم  ارضا کننده باشد نتوانسته بودم بنویسم ناگهان پنج قطعه ی زیبا پشت سر هم نوشتم هریک دارای فضای خاص خود و البته نه هیچ کدام در باب عشق!

امروز فقط دو قطعه از  کوتاه ترین های آنها را آپ می کنم ۰ 

 

من وتو:

              

  من وتو

                  آفتاب را به خطا نگریستیم !

                                        به خطا

                                       برادر

                         این روز از آن من وتو نبود !

 

 

 

 

            ناله ی عصمت :

 

 

          هر برگ این نارون پیر

                   ناله ی عصمتی ست

                   که اینک

                     بر پای روسپیان این روز خزانی  

                                بیداد کوتاه اش

                                          مرا

                                    تلخ ،تلخ

                                           می شکند !

Image and video hosting by TinyPic