دو عنوان جدید رو پشت سر هم آپ می کنم شاید در طول هفته ی بعد نتونستم آپ جدیدی بذارم

لذا نظر دوستان در مورد هر دو عنوان مایه ی خوشحالی خواهد بود .

ممنون بابت حضورتون .

                         مزدک

دستم به دلم نمی  رسد

آه چه کوته دستم و

                چه دور است دلم .

در آواز هَزار امید

   شاخه ای که کاشته بودم

                           به سینه ،

                            ساره زسر نمی کشد

حسرتا

   بر  آفتاب صیف ای

              که سوخته بودم

                       سایه ام نمی دهد ...

دریغا دریغا

  در شعله ی شمع شکسته ی جان خویش

                                          نشسته ام

  در گرد قعر ظلمات تنهای خویش!
  

   وبر سر انگشت خاطره

               غروبی مجروح را

                        تیمار می اندیشم .